Chính sách bảo mật

OWCAR là đơn vị trong chuỗi dịch vụ tại Công Ty TNHH TMDV SG Giao Nhanh, hoạt động kinh doanh ngành vận tải, OWCAR vận tải hành khách.
Trang web này giới thiệu dịch vụ liên quan đến mua bán vé limousine trực tuyến, xem báo giá xe hợp đồng 5 chỗ đến 16 chỗ ngồi. Khi sử dụng dịch vụ hoặc truy cập trang web của chúng tôi, Anh/ Chị được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan với các nội dung như sau.

Thông tin nào sẽ được thu thập?

Khi đặt xe, Anh/ Chị cần phải cung cấp thông tin theo yêu cầu như: tên, email, số điện thoại, địa chỉ…
Ngoài ra, khi truy cập trang web của chúng tôi, máy chủ tự động ghi nhận lượt truy cập đó (không bao gồm yêu cầu đọc cookie trên máy cá nhân).
Thông tin được sử dụng để liên lạc, thông báo lịch trình về chuyến đi hoặc phân tích kế hoạch phát triển dịch vụ.

Phạm vi chia sẻ thông tin

Việc sử dụng thông tin nhằm để liên lạc, thông báo lịch trình chuyến: thông tin liên lạc với Anh/ Chị được chia sẻ với phụ trách vận hành của hãng xe để đảm nhiệm đón khách/ trả khách. Hoặc thay mặt chúng tôi, để họ liên hệ.
Việc sử dụng thông tin nhằm để phục vụ kế hoạch phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ: dữ liệu sử dụng trang web được sử dụng và phân tích nội bộ, hoặc được chia sẻ với đối tác phát triển được chúng tôi tin cậy. Những pháp nhân này bị hạn chế khả năng sử dụng thông tin trong phạm vi dịch vụ cung cấp, những pháp nhân này có thể sử dụng thông tin cung cấp để tối ưu hóa và sử dụng cho các mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ nhưng không ngoài danh mục dịch vụ OWCAR đang cung cấp.

Dữ liệu của Anh/ Chị tồn tại bao lâu?

Nếu Anh/ Chị để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền với dữ liệu của Anh/ Chị

Nếu Anh/ Chị có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Và cũng có thể yêu cầu xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về Anh/ Chị. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của Anh/Chị được xử lý ra sao?

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.
Các bình luận của thành viên có thể được kiểm duyệt thông qua quản trị viên.

Trang web sử dụng tiện ích lưu giữ thông tin bằng phương thức mã hóa.